Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

www.betuwedesign.nl

Algemene voorwaarden voor Betuwedesign

Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Betuwedesign en de website Betuwedesign.nl. Door gebruik te maken van onze diensten of onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppen, afbeeldingen, digitale downloads en software, is het eigendom van Betuwedesign of haar contentleveranciers en is beschermd door internationale auteursrechtwetten. Het is niet toegestaan om onze inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Betuwedesign.

Gebruik van onze diensten

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in:

  • Dat u geen onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, inbreukmakende of anderszins ongepaste inhoud zult plaatsen of verspreiden.
  • Dat u geen inbreuk zult maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten.
  • Dat u geen softwarevirussen, kwaadaardige code of andere schadelijke programma’s zult verspreiden.
  • Dat u geen gebruik zult maken van geautomatiseerde systemen of software om ongeoorloofde toegang tot onze diensten of website te verkrijgen.

Aansprakelijkheid:

Betuwedesign is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of website. Wat er met de website, webshop of ander product gebeurt is niet onze verantwoordelijkheid. We raden ook aan om afgegeven adviezen bij de bouw of aflevering na te volgen. Het is belangrijk dat een website, webshop of andere diensten/producten gebruikt worden zoals geadviseerd door Betuwedesign.

Wijzigingen in de voorwaarden

Betuwedesign behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze algemene voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Uw rechten

U heeft het recht om onjuistheden te corrigeren en om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde informatie. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken. Dit doormiddel van een contactformulier, een mail of bel op 0344-234234.